Disclaimer


Stichting NDM Theaterproducties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Stichting NDM Theaterproducties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie.


Verwijzingen naar sites die niet door Stichting NDM Theaterproducties worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Stichting NDM Theaterproducties uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Stichting NDM Theaterproducties worden onderhouden wordt afgewezen.


Auteursrecht


De rechten van beeldmateriaal, geselecteerd en/of bewerkt berusten in alle gevallen, óók waar dat niet expliciet is aangegeven, bij Stichting NDM Theaterproducties. De bepalingen van de Auteurswet zijn daarop volledig van toepassing.


Bij onrechtmatige publicatie, op welke wijze dan ook, buiten het domein van www.ndmtheaterproducties.nl moet rekening worden gehouden met copyrightclaims. Zonder schriftelijke vooraf gevraagde en verkregen toestemming van de webmaster is het niet toegestaan deze site of delen van de inhoud daarvan, tekst, beeld of foto’s, in herschreven, bewerkte of originele vorm, beschikbaar te stellen op een website of netwerk, openbaar of besloten. Ook geheel, danwel gedeeltelijk, framen van pagina’s met een redactionele inhoud is in strijd met het geldend auteursrecht en vergt voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming.